Media Projects

  • Umbrella Movement Hong Kong (2014)

    Umbrella Movement Hong Kong (2014)

  • Morgenschwarm / Morning Flirt (2004)

    Morgenschwarm / Morning Flirt (2004)

  • Neither Prenzlauer Berg Nor Marzahn: Lichtenberg-Hohenschönhausen (2016)

    Neither Prenzlauer Berg Nor Marzahn: Lichtenberg-Hohenschönhausen (2016)